Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η πλατφόρμα Open eClass Δ.ΙΕΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.